Η λίστα των υπηρεσιών μας.

Περιηγηθείτε στις υπηρεσίες μας παρακάτω και ανακαλύψτε την ποιότητα και τον πλούτο τους.

Κάποια από αυτές είναι, σίγουρα, κατάλληλη για εσάς!

Bio-Εξυγιάνσεις
Bio- Εξυγιάνσεις ● Η  αύξηση των ιών και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα (ζωικούς εχθρούς), δημιουργεί την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης, για να κρατήσουμε το εσωτερικό περιβάλλον μας καθαρό και υγιεινό. ● Ωστόσο, η αύξηση της ανθεκτικότητας των μαζί με την επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντός, μας ‘‘υπογραμμίζουν’’ επίσης […]
Bio-Εφαρμογές Home Solutions
Εναρμονισμένα Πρότυπα για μία Αναβαθμισμένη Ποιοτική Διαβίωση Το Βιο-περιβάλλον και τα  δικαιώματα του βίου ( δικαιώματα προς το ζην και ευ ζην), συνθέτουν το χώρο και τα όρια της ανάπτυξης.Ο ορισμός της λέξης Βιο-περιβάλλον προέρχεται από το Bιο (βίος=το ζείν) και το περιβάλλον. Bio-Εφαρμογές : Ένας από τους σημαντικότερούς παράγοντες με Bio-καθαρισμους επαγγελματικής απορρύπανσης και εξυγίανσης  για μια Παρερχόμενη Καθαριότητα με αποτελέσματα που βοηθουνι στην προστασία του περιβάλλοντος […]
Green and Clean Rooms
“Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”. Φτιάξτε και εσείς “Καθαρά Δωμάτια με φιλικό περιβάλλον”. Η ύπαρξη αυτών των Φιλοπεριβαλλοντολογικών πρακτικών και μεθόδων σε χώρους φιλοξενίας , με παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σεβασμό στις ανάγκες του επισκέπτη, γίνετε πλέον επιτακτική ανάγκη, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η φιλική και άμεση εξυπηρέτηση του. Η  Εφαρμογή μεθόδων με  αντιρρυπαντικές τεχνολογίες σας δίνουν […]
Greenest
Greenest: Μια Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή. Η Φιλοσοφία του Προγράμματος Greenest έχει ταυτόχρονα συνδέσει  την θετική ανάπτυξη των πολλαπλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, φιλικών προς το περιβάλλον, με την αξιολόγηση των πιο οικονομικών αλλά και ποιοτικών υπηρεσιών καθαρισμού. Με  αναβαθμισμένες τις καινοτόμες υπηρεσίες  Bio-εφαρμογών Διαχείρισης Εσωτερικών Χώρων , συμβάλει ενεργά στις λύσεις των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθαριότητα,  αφού έχει υιοθετήσει εναλλακτικές μεθόδους που θα […]