Πολλαπλή Θωράκιση για Αναβαθμισμένη Υγειονομική Εξασφάλιση Ανώτερου Επίπεδου Αξιοπιστίας.

 Πολλαπλή Θωράκιση για Αναβαθμισμένη Υγειονομική Εξασφάλιση Ανώτερου Επίπεδου Αξιοπιστίας.

 Όπως όλοι γνωρίζουμε «σύμφωνα με τις αρχές για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία, όλοι έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων (ΠΟΥ)» ,τότε η Ελληνική πολιτεία, πρέπει να επαναπροσδιορίσει την πολιτική προς την κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των ρύπων στους εσωτερικούς  χώρους- στα επιτρεπτά όρια- για έναν  “καθαρό αέρα” που δεν θα σχετίζεται με σημαντικές ‘’παρενέργειες’’ στην υγεία των πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα.

 Έκτος από την ατομική ευθύνη του καθενός μας ,απαιτείται η συμπόρευση όλων των δυνάμεων για την πρόληψη με ευαισθητοποίηση στην προαγωγή της υγείας ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής όλων μας. Η πρόληψη δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από την συνεχιζόμενη έλλειψη βούλησης σε όλα τα επίπεδα. Η δε κινητοποίηση της συλλογικής ευαισθησίας, πρέπει να είναι η κινητήριος δύναμη για το σχεδιασμό δράσεων, προς όφελος της κοινωνίας όλων των πολιτών.

Τα συμπληρωματικά μέτρα προστασίας ‘‘ πολλαπλού αποκλεισμού ’’ κατά των Λοιμώξεων  μας αφορούν όλους, Πολιτεία, επιστημονική κοινότητα και πολίτες , σε μια κοινή δράση και έναν  απαραίτητο συντονισμό όλων,  για την καταπολέμηση του δυνητικά  άγνωστου SARS-CoV-2  με τις πολλαπλές μεταλλάξεις του.

Με το συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό τήρησης εφαρμογών  ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καθαρισμού – απολύμανσης , σύμφωνα με την εγκύκλιο,  αρ. ( Α.Π. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.20) (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ) , αναλύουμε λεπτομέρειες των εφαρμογών ξεκάθαρα και με έμφαση πάντα στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια με βάση την απαιτητέα από το Ε.Ο.Δ.Υ ‘’Εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων απολύμανσης χώρων’’, ώστε να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Ως εκ τούτου, καθοριστικός παράγοντας για την μελλοντική ποιότητα της υγιεινής ζωής των πολιτών, είναι το πόσο αποτελεσματικά θα αξιοποιηθεί η κοινωνική εξέλιξη της πρόληψης, για την υγειονομική ασφάλεια τους.

Πηγή : http://greenkeepings.gr/πολλαπλή-θωράκισ…ια-αναβαθμισμένη/ ‎

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

LikeBox
Greenkeepings bedroom
Bio-εφαρμογές greenkeepings
greenkeepings greenest service
certified green and cleaning room
GreenAndCleanHotels