Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μέτρων πρόληψης , έστω και τώρα.

Η αναγκαιότητα άμεσης εφαρμογής μέτρων πρόληψης , έστω και τώρα.

Η  αναγκαιότητα εφαρμογής μεθόδων με αντιρρυπαντικές τεχνολογίες στην σημερινή εποχή κρίνεται απαραίτητη. Η αναβάθμιση μιας διασφαλισμένης ποιότητας επιβεβαιώνεται από ένα απόλυτα σχεδιασμένο και πλήρες σύστημα φροντίδας,  (Deep-Depollution)  για πολλαπλές Bio –εφαρμογές απορρύπανσης με ελεγχόμενη και δομημένη καθαριότητα των εσωτερικών χώρων.

Αν και η   καθαριότητα δεν κατατάσσεται συνήθως στις μεθόδους απολύμανσης , αποτελεί χωρίς αμφιβολία μια ‘’μορφή απολύμανσης’’ , καθόσον µε την καθαριότητα μειώνεται ‘’το μικροβιακό φορτίο’’ μιας επιφάνειας.

Θα πρέπει να  γίνει πλέον κατανοητό από όλους μας , ότι μέθοδοι πλυσίματος , εξυγίανσης και απολύμανσης  με οποιονδήποτε τρόπο , δεν μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς την καθαριότητα.

Η Περιβαλλοντική εξυγίανση μειώνει τον αριθμό των βακτηρίων στον εσωτερικό αέρα  σε ασφαλές επίπεδο, σύμφωνα με τα νομοθετικά όρια ή πρότυπα ή απαιτήσεις προστασίας της δημόσιας υγείας, για να μειώσετε τον κίνδυνο εξάπλωσης της μόλυνσης. Η διαδικασία της ‘’Περιβαλλοντικής Εξυγίανσης’’, παρότι δεν αποτελεί μέθοδο απολύμανσης, χρησιμοποιείται επικουρικά (συμπληρωματικά) ως λύση ‘’φυσικής απομάκρυνσης’’ παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα σε κλειστούς χώρους.

Στα συμπληρωματικά μέτρα Πολλαπλής Θωράκισης, υπάρχουν και οι εξειδικευμένες τεχνολογίες πρόληψης  μακροχρόνιας αποτελεσματικότητας, όπως η ‘’αόρατη προστατευτική ασπίδα’’  με το τείχος «Νανοπαγίδων» και την άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ., συμπεριλαμβανομένης και της ιοκτόνου δράσης του BIOPROTECT™ RTU έναντι του SARS-CoV-2.

Στόχος μας η χρήση συμπληρωματικών μέτρων με Εναλλακτικές Μεθόδους Πολλαπλής Θωράκισης στους εσωτερικούς χώρους,  ώστε να συμβάλλουμε στην προστασία της υγείας  με περιορισμό των κινδύνων από μολύνσεις- επιμολύνσεις, στην οικονομία από ενεργειακές σπατάλες αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος .

‘’Δεν χρειάζεται να σπαταλάτε χρόνο σε ραντεβού. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 4829839-6932245887  για να μάθετε πως μπορείτε να έχετε την ‘’διασφαλισμένη ποιότητα’’ ενός υγιεινού χώρου.’’

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

e-mail: vgenis@otenet.gr

Πηγή : http://greenkeepings.gr/η-αναγκαιότητα-ά…ς-εφαρμογής-μέτρ/ ‎

Διαρκής Ενημέρωση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (για SARS-CoV-2)

New-2021 -2022 Επαγγελματικός  Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών Απολύμανσης-Απορρύπανσης-Εξυγίανσης & Αποκατάστασης

LikeBox
Greenkeepings bedroom
Bio-εφαρμογές greenkeepings
greenkeepings greenest service
certified green and cleaning room
GreenAndCleanHotels